Klanjanje i sveta Misa za mir

Udruženi s čitavom Crkvom u Europi, nekolicina župljana župe Buhovo molila je 14. rujna 2022. za mir u Ukrajini i Europi. Klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu započelo je u 17,30 a nakon toga bila je sveta Misa u 18 sati. Neka molitva upućena iz srdaca ovih vjernika bude makar kamenčić u mozaiku mira na našemu kontinentu.