Naši pokojnici

2023.
Delfa Bilinovac (18. 2. 1928. – 16. 8. 2023.)
Dragana Škegro (5. 12. 1980. – 27. 6. 2023.). Živjela je u Njemačkoj.
Ivan Jurić (5. 11. 1932. – 1. 5. 2023.)

2022.
Milica Škegro (7. 6. 1935. – 12. 11. 2022.)
Dobroslav Galić (9. 10. 1936. – 18. 9. 2022.)
Pero Sabljić (25. 9. 1942. – 15. 9. 2022.)