Vjeronauk

Raspored vjeronauka:

Prvi do treći razred: subota u 10 sati

Četvrti razred: subota u 10,30 sati

Peti do deveti razred: subota 11 sati