Povijest župe

Kratak pregled povijesti župe Buhovo
za vrijeme župnikovanja don Tomislava Majića

Kuća Ante Ravića (snimljeno u listopadu 2022.) u kojoj je u početcima služena sveta misa, a i župnik je u njoj stanovao

Odlukom biskupa mons. dr. Petra Čule, župa Buhovo ustanovljena je 21. kolovoza 1969. Kako župa nije imala svojih župnih objekata, prvi župnik don Tomislav Majić (župnik od kolovoza 1969. do siječnja 1985.) morao se snalaziti i iznaći neko rješenje u svezi s prostorom za slavljenje svetih misa kao i za župni ured, a trebao je negdje i stanovati na prostoru župe. Ante Ravić i njegova obitelj bili su više nego dobrodušni kada su novomu župniku ponudili smještaj na katu svoje kuće, a u prizemlju je bio bogoslužni prostor. Nedjeljne i blagdanske svete mise bile su na središnjem groblju Vigina koje se nalazi iznad parcele koja je dodijeljena za izgradnju župnih objekata.

Župnik don Tomislav Majić u nedjelju 14. rujna 1969. moli: “U ponedjeljak i utorak molio bih da dođu dva majstora i četiri obična radnika s odgovarajućim zidarskim alatom, za zidanje kućne kapelice u predvorju kuće Ante Ravića”.

Kako još nije bilo ni zemljišta, a kamoli crkvenih objekata, u župnim oglasima 21. rujna 1969. župnik izvješćuje župljane: “Sutra u ponedjeljak, 22. rujna, uputit ću pismenu molbu nadležnim općinskim vlastima za odobrenje građevinskog zemljišta za gradnju župnih objekata. Molbu sam potpisao osobno kao župnik i nekoliko članova crkvenog odbora. Molba je bez službenog pečata jer ga župa još ne posjeduje”. Kako sve započinje malim koracima, i formiranje ove župe započelo je tako pa u župnim oglasima toga istoga dana čitamo: “U četvrtak, 25. rujna poslije jutarnje mise župnik ide u Split po naručene oltarnike i mali harmonij ‘Bambino’, koji će služiti za vježbu sviranja crkvenih pjesama. (…) Iz Zagreba su stigle sve naručene potrebne stvari za opremu oltara, liturgijska odijela, liturgijske knjige i ciborij za posvećene hostije.” Kapelica je veoma brzo završena pa u oglasima tada čitamo i ovo: “U subotu 27. rujna završena je kućna kapelica u predvorju kuće ili pod verandom Ante Ravića”.

Početak dobivanja dopuštenja za gradnju išao je vrlo teško pa u oglasima od 9. studenoga 1969. čitamo: “Crkveni odbornici su upoznati o poteškoćama dobivanja potrebnih odobrenja za građevinsko zemljište za gradnju crkvenih objekata. U ovih 70 dana, od kada sam došao službeno u župu, bio sam 10 puta kod nadležnih vlasti za građevinarstvo u općini Lištica s usmenom i pismenom molbom za odobrenje lokacije za župnu kuću. Do danas, svaki put odbijen sam s izgovorom da nisu svi građani iz sela Buhova za gradnju vjerskih objekata te dok ima i samo jedan građanin protiv gradnje neće se odobriti lokacija niti dati dozvola za gradnju crkvenih objekata. Međutim, vama svima na znanje, s njihovom dozvolom, dvojica župljana po imenu i prezimenu: Vid Ćosić i Pavo Topić dolaze k meni i žele da se počne s radom, a da će oni odgovarati za sve možebitno neželjene posljedice. Na osnovu odgovornosti ove dvojice hrabrih župljana, koji uzimaju na sebe sve neugodnosti, ako bi nadošle, počet ćemo – pomoću Božjom, s pripremnim radovima u utorak 11. studenoga s probijanjem prilaznog puta sa zapada prema planiranoj lokaciji izgradnje župne kuće i crkve”.

Kako su radovi brzo napredovali dovoljno govori i činjenica da su već 22. ožujka 1970. obredi velike subote slavljeni u novoizgrađenoj župnoj dvorani.

Biskupski ordinarijat u svezi sa crkvenim naslovom 10. svibnja 1970. piše: “Na prijedlog župnika, a na molbu vjernika novoosnovane župe Buhovo, Ordinarijat je svojim aktom br. 660/70 od 23. travnja 1970. proglasio Presveto Trojstvo kao titular nove župe, pa će prema tome nova župa nositi ime: Župa Presvetoga Trojstva – Buhovo”.

U župnim oglasima 23. kolovoza 1970. piše: “U sljedeću nedjelju [30. kolovoza 1970.] bit će sveta krizma za naše pripravnike i blagoslov novosagrađene župne kuće. Toga je dana ujedno spomen prve godišnjice otvaranja novoosnovane župe. Blagoslov kuće počet će u 10.30 sati te nakon blagoslova kuće upućujemo se u procesiji u groblje Vigina gdje će se slaviti sveta misa pod kojom će mjesni biskup našim kandidatima podijeliti sakrament svete krizme. Za sve uzvanike bit će zajednički objed u prizemlju župne kuće”. Znači, za godinu dana izgrađena je župna kuća sa župnikovim stanom i župnom dvoranom za obavljanje Božje službe dok se ne sagradi župna crkva.

Već u travnju 1971. izvođeni su ovi radovi na crkvi: postavljanje ankera za okrugle stupove crkve koji će nositi drugu etažu crkve s pokrovom; postavljanje stope zvonika; postavljanje armature jastuka za stupove; postavljanje armature jastuka za vertikalne stupove zvonika; betoniranje temelja zvonika; postavljanje armature u temelje crkve; postavljanje oplate temelja crkve; betoniranje dijela temelja crkve; betoniranje temelja crkve; postavljanje oplate za temelje crkve; nasipanje ponutrice temelja do razine temeljne ploče; betoniranje temelja crkve. Gotovo nestvarna brzina izvođenja radova.

U župnim obavijestima na Duhovdan, 30. svibnja 1971., napisano je: “U nedjelju je Presveto Trojstvo, naslovnik naše župe. Središnja proslava je u 11 sati. Pod misom biskup dr. Petar Čule s koadjutorom mons. Pavlom Žanićem, blagoslovit će temeljni kamen crkve, a ujedno će podijeliti prvopričesnicima Prvu svetu Pričest”. Za nešto više od godine dana od blagoslova temelja, župna je crkva izgrađena, a svečano je blagoslovljena 27. kolovoza 1972. Kako crkva nije bila u potpunosti uređena, nakon blagoslova crkve nastavljeni su radovi pa je žbukanje izvanjskih zidova crkve započelo već u rujnu iste godine.

Usporedo s gradnjom crkvenih objekata radilo se i na seoskoj infrastrukturi. Tako 7. rujna 1975. uprava puteva općine Lištica poziva sve iz sela koji se osjećaju sposobni za rad da izađu na put od Polugrine prema selu Buhovo raščišćavati trasu za budući međuopćinski asfaltni put Lištica – Čitluk. Napominju da se iziđe sa sjekirama, kosorima, vilama, ravuljama, ručnim i motornim pilama te ostalim prigodnim alatom za tu vrstu rada. Nije bilo bagera i kosačica; skromne alatke, ali veliko srce. Poziv za rad oko pripreme trase za novi asfaltni put župnik don Tomislav upućivao je više puta u župnim oglasima.

U to je vrijeme Buhovo bilo prosječno hercegovačko selo, vrijedno divljenja zbog svega onoga što su radili oko župnih objekata kao i zbog drugih angažiranosti oko boljitka ovoga prostora. Nije bilo lako u ovome kršu izgraditi crkvu i ostale objekte i probiti put kroz ovo stjenovito područje, ali ljubav prema Bogu i svome narodu nosila je ovaj puk i rezultati su se brzo pokazivali. Zbog boljega uvida u stanje župe donosimo i statistiku za 1977. godinu:
– Jedan svećenik u župi s pastoralnim dekretom u osobi don Tomislav Majić, župnik
– Ukupan broj stanovnika 598
– Ukupan broj katolika vjernika 596
– Na privremenom radu u inozemstvu 45
– Ukupan broj krštenih 5
– Krizmanih (te godine nije bilo krizme)
– Ukupan broj sklopljenih crkvenih brakova 4
– Ukupan broj umrlih 6
– Broj sudionika na nedjeljnoj ili blagdanskoj misi: I. brojanje = 412; II. brojanje = 380
– Broj pričesti u godini 6.000
– Broj upisanih polaznika na vjeronaučnu obuku 137
– Broj neupisanih na vjeronaučnu obuku 2
– Primanje katoličkog tiska u župi: Glas Koncila 30 primjeraka
– Građevinski radovi: Zbog financijskih dugovanja nije se ništa na crkvenim objektima radilo.

Usporedno s izgradnjom crkvenih objekata radilo se i na dvorišnom prostoru, a to je nastavljeno i kasnije. Tako u oglasima od 18. ožujka 1979. čitamo da će se radovi izvoditi na crkvenom i kućnom dvorištu za pripremu sadnje vinove loze.

Kada je crkva blagoslovljena, ostalo je još mnogo toga što je bilo potrebno uraditi. U oglasima od 15. srpnja 1979. nalazi se izvješće o postavljanju stubišta u crkvi na kor i stubišne željezne ograde. Također je rađeno na stupovima u crkvi.

Župnik don Tomislav 18. studenoga 1979. izvješćuje da ide u Beč kako bi pribavio elektro-dijelove za elektrifikaciju crkvenoga zvona.

Vrijedno je donijeti i statistiku dvije godine kasnije u odnosu na onu prethodnu. Stanje župe 1979. godine izgledalo je ovako:
– Rođenih/krštenih 2 u župi i 4 u Njemačkoj; ukupno 6
– Krizmanih: 32
– Vjenčanih parova: 9
– Umrlih: 8

Kada se počne, ne “s ledine”, nego “s krša” (kakav je bio na lokaciji na kojoj su građeni crkveni objekti), onda uvijek ima mnogo posla. Tako čitamo u oglasima od 28. lipnja 1981. da će se raditi na proširenju puta s istoka s podzidama. Zahvaljujući osmišljenu projektu, crkva i župna kuća danas ima dva prilaza (s istoka i sa zapada), tako da slobodno možemo reći da je prostor oko župne crkve i kuće u Buhovu jedan od najbolje osmišljenih i izvedenih u čitavoj Hercegovini. Tomu je svakako najviše pridonio prvi župnik don Tomislav Majić, ali i njegov nasljednik don Pavao Filipović dao je velik doprinos u uređenju župnoga okoliša. Upravo je njegova zasluga jedan od najčuvenijih maslinika na ovome prostoru. U novije vrijeme maslinici niču na sve strane, ali don Pavao je, možemo slobodno reći, u tome poslu bio ispred svoga vremena i pravi vizionar.

Svega nekoliko mjeseci prije don Tomislavova premještaja iz ove župe, 19. kolovoza 1984. biskup Pavao Žanić posvetio je oltar u župnoj crkvi, blagoslovio kipove Presvetoga Srca Isusova i Blažene Djevice Marije te Gospinu špilju koja je izgrađena u crkvenom dvorištu. U oltar su ugrađene moći sv. Klementa, pape i mučenika, i sv. Felicite, rimske mučenice.

Na prostoru župe postoje tri groblja: središnje Vigina; Škegrino groblje i Bilinovčevo groblje. U sva tri groblja postoje kapelice. U Škegrinu groblju kapelica je blagoslovljena 8. svibnja 1983.

Odlukom mjesnoga biskupa Pavla Žanića, radi pastoralnih razloga, don Tomislav je iz ove župe premješten u župu Jare, nakon 15 godina i 5 mjeseci župničke službe u ovoj župi. Oproštaj od svoga prvoga župnika župa je obilježila 27. siječnja 1985. zahvalnim svečanim euharistijskim slavljem u 11 sati.

Život u župi Buhovo od 1985. do 2019.
prema Župnoj kronici don Pave Filipovića

Don Pavao Filipović kroz čitavo vrijeme svoga župnikovanja u Buhovu uredno je vodio Župnu kroniku. Opisivao je sve detaljno pa i naoko manje važne događaje. Od tih zabilješki nastala je poveća bilježnica. Ovdje izdvajamo one dijelove Kronike koji su iz ovoga ili onoga razloga važni za praćenje života ove župne zajednice, ali i samoga mjesta Buhova. Već iz ovih izvadaka jasno se vidi koliko je don Pavao uložio truda i vremena u život ove župe, a ovi redci očituju i don Pavinu golemu ljubav prema ovoj župi i ovome mjestu.

1985.

31. 1. 1985. Četvrtak – Novi župnik don Pavao Filipović danas je stigao u župu Buhovo s kapelanske službe iz župe Šipovača-Vojnići, gdje je proveo godinu i pet mjeseci. Prijašnji župnik don Tomislav Majić danas je također otišao u novu župu Jare.

18. 5. 1985. Subota – U župi je održana sveta krizma i Prva sveta pričest. Don Pavo navodi: “Narod nije zadovoljan što se krizma dijeli radnim danom”.

29. 7. 1985. Ponedjeljak – Umro nadbiskup dr. Petar Čule, dugogodišnji mostarsko-duvanjski biskup.

25. 12. 1985. Srijeda – “Božić. Uz ponoćku bila akademija djece. Uz poticaj župnika bilo veselo i u noći i po danu uz pjesmu i igru. Inače, pokušavamo oživjeti stare običaje”.

1986.

29. 6. 1986. Nedjelja – “Petrovdan. Ređenje četvorice đakona za prezbitere u mostarskoj katedrali. Među njima je zaređen za svećenika i naš župljanin fra Petar Topić, sin Anice i Tomiše”.

25. 7. 1986. Petak – Asfaltirana cesta kroz Buhovo. “Konačno, svečano i zauvijek povezano je asfaltom Buhovo s Hamzićima. Ovo je silan i nezaboravan događaj koji nas sve skupa napunja nadom i optimizmom da smo se konačno riješili onog ružnog i tužnog puta makadama”.

10. 8. 1986. Nedjelja – “Mlada misa u Buhovu fra Petra Topića. Mnoštvo svijeta sa svih strana. Misa u crkvi. Bilo je veoma vruće. Propovijedao je fra Dane Karačić. Ručak kod mladomisnikove kuće”.

6. 9. 1986. Subota – Župnik je uredio prizemlje župne kuće i s kata preselio kuhinju s ostalim prostorijama.

1987.

2. 3. 1987. Ponedjeljak – Župnik je zapisao: “Od danas, ili još bolje od 4. ožujka, Čista srijeda, vlada oštra suha zima pa sve do 14. ožujka. Svako jutro temperatura ispod nula, a nekih dana i do -6”.

23. 4. 1987. Četvrtak – Posađena prva lepezasta palma kod Gospine špilje i 3 šimšira.

2. 7. 1987. Četvrtak – Don Pavo navodi: “Poslije podne jaka tuča zahvatila i Buhovo. Slično se nije dogodilo već godinama. Veličina leda bila je kao manji orah”.

26. 9. 1987. Subota – Postavljen novi ormar u sakristiji kojega su platili Grgo i Ljilja Škegro.

1988.

14. 9. 1988. Srijeda – Očišćena gornja čatrnja. Dimenzije čatrnje 5×4 metra, a dubina 4 metra. Korpa je od tla podignuta 25 cm.

10. 11. 1988. Četvrtak – Završeno betoniranje dvorišta pred župnom kućom.

1. 12. 1988. Četvrtak – Ugrađena debela plastična cijev koja je stavljena kroz gusane cijevi i povezuje gornju i donju crkvenu čatrnju.

1989.

18. 5. 1989. Četvrtak – “Telefonisti danas počeli od Bilinovaca postavljati telefonsku seosku mrežu”.

21. 5. 1989. Nedjelja – Don Pavo je zapisao: “Presveto Trojstvo – titular župe. Dan sunčan, puna crkva naroda. Prva Pričest djece i to: Mario Galić, Ivan Ćosić i Branka Sesar. Propovijedao don Božo Goluža iz Katedrale. Propovijedao veoma lijepo, dirljivo i poučno”.

21. 8. 1989. Ponedjeljak – Dvadeseta obljetnica župe.

25. 8. 1989. Petak – Nabavljene klupe i stolice za vjeronaučnu dvoranu.

6. 10. 1989. Petak – Pred crkvom postavljeno pet željeznih stupova za vanjsku rasvjetu.

10. 10. 1989. Utorak – Započeto uređenje kupatila u župnoj kući.

18. 12. 1989. Ponedjeljak – Puštena u pogon vanjska rasvjeta oko crkve.

24. 12. 1989. Nedjelja – Blagoslov nove kamenice i vode na početku pučke mise.

25. 12. 1989. Ponedjeljak – Don Pavo piše: “Božić. Veoma dobro posjećena ponoćka i pučka misa. Đaci ostali od škole i davali malu akademiju. Pjevali hrvatsku himnu na ponoćki i pučkoj misi. Prvi put Božić slavljen javnije i svečanije na radiju i televiziji”.

1990.

1. 2. 1990. Četvrtak – Uvedena voda u bašče i pred župnu kuću.

14. 2. 1990. Srijeda – Montirana telefonska centrala u školi.

15. 2. 1990. Četvrtak – Postavljen rezani kamen u dvorištu župne crkve.

28. 2. 1990. Četvrtak – Izlivena deka između župne kuće i garaže.

7. 3. 1990. Srijeda – Izbetoniran veliki krug u župnom dvorištu za rasvjetu.

15. 3. 1990. Četvrtak – Asfaltiran put Hamzići – Lipno.

15. 4. 1990. Nedjelja – Don Pavo je zapisao: “Uskrs. Dan veoma ugodan. Na kraju pučke mise pjevali ‘Lijepa naša'”.

28. 4. 1990. Subota – “Kroz Buhovo prošli dvoji svatovi s hrvatskim barjakom – grbom”.

6. 5. 1990. Nedjelja – “Inicijativni odbor HDZ-a pred školom jer im je bio onemogućen ulazak u školu”.

30. 5. 1990. Srijeda – “Dan državnosti Hrvatske. Pravo slavljenje”.

10. 6. 1990. Nedjelja – Presveto Trojstvo, titular župe. “Dan lijep, na crkvi dvije papine zastave i jedna hrvatska s grbom”.

29. 6. 1990. Petak – Pušten telefon u Buhovu u funkciju. Župnik piše: “Od danas komuniciramo s raznim državama. Bogu hvala i ljudima! Radosti našoj nema kraja. Za mene je ovo događaj stoljeća”.

28. 7. 1990. Subota – “Hodočašće mladih na Široki Brijeg. Pozvani su bili i ostali jer je slavlje predvodio zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić. Nas je iz Buhova hodočastilo pješice oko 70 i nastupili smo s 11 hrvatskih zastava. Naroda je bilo nezapamćeno na Širokome Brijegu. Zagreb javio preko 5 tisuća, a Sarajevo preko 100 tisuća. Svakako, bilo je govora do 80 tisuća. Vijorilo se stotine hrvatskih i crkvenih barjaka”.

5. 8. 1990. Nedjelja – “Hodočašće u Hrasno. Bio je blagoslov slavoluka i postaja križnoga puta. Vijorilo se mnogo hrvatskih i crkvenih zastava”.

10. 8. 1990. Petak – Održana Osnivačka skupština HDZ-a u hotelu “Lištica”.

22. 9. 1990. Subota – “Održana osnivačka skupština HDZ-a na gradskom stadionu u Mostaru. Bilo je prisutno preko 20 tisuća naroda. Mnoštvo hrvatskih barjaka. Silno oduševljenje i raspoloženje”.

30. 9. 1990. Nedjelja – “Održan prvi sastanak HDZ-a u školi Buhovo u 20 sati. Odaziv bio dobar. Disciplina odlična. Bilo je mlađih i starijih. Pjevali hrvatsku himnu na početku i na kraju. Na skupu je govorio i župnik. Na kraju molili Očenaš, Zdravo Marijo i pokoj vječni za naše poginule u Drugom svjetskom ratu”.

11. 11. 1990. Nedjelja – “Održan veličanstveni skup HDZ-a u Mostaru na gradskom stadionu. Bilo je prisutno preko 30 tisuća naroda”.

12. 11. 1990. Ponedjeljak – U crkveno dvorište postavljena dva jarbola od po 7 metara.

16. 11. 1990. Petak – “Veliki skup HDZ-a u 15 sati u Lištici. Prisutno je bilo preko 10 tisuća naroda”.

18. 11. 1990. Nedjelja – “Višestranački izbori u BiH. U Buhovu glasovalo 399 čeljadi. Bio je jedan nevažeći listić. Osim ovoga još samo dva listića nisu bila za HDZ. K tomu, dvije osobe nisu izašle na izbore. Na popisu je bilo 413 birača, ali neki su već bili umrli.

Istoga dana u župi je bila pučka misa u 11 sati za poginule u Drugome svjetskom ratu iz ove župe, njih 63. Za svakoga od njih u crkvi je gorjela po jedna svijeća dok su se čitala njihova imena. Na zidovima crkve bila su dva manja barjaka, a vani na jarbolima veliki”.

1991.

24. 1. 1991. Četvrtak – “Vlada velika uznemirenost jer se govori o vojnoj intervenciji”.

25. 1. 1991. Petak – “Zasjedanje Sabora u Zagrebu u povodu najave vojne intervencije. Osjeća se velika napetost”.

26. 1. 1991. Subota – “Učinjen je u zadnji tren neki sporazum, tako da se sve nekako stišalo. Vojska se povukla u kasarne, a rezervni sastav milicije odložio oružje”.

27. 1. 1991. Nedjelja – Misa i molitve za mir u nas i u svijetu.

2. 2. 1991. Subota – Svijećnica. “Ovih je dana veoma hladno. Niske temperature, a palo je malo i snijega”.

27. 2. 1991. Srijeda – “Održan sastanak Mjesne zajednice u školi. Govorilo se o uvođenju vode. Prijavilo se za uvođenje vode odmah 30 kuća”.

9. 4. 1991. Utorak – “Na Škegrinu groblju uklonili staru kapelicu. Radilo 20 čeljadi”.

24. 4. 1991. Srijeda – Počelo se s postavljanjem mozaika u dvorištu crkve.

7. 5. 1991. Utorak – “Blokada tenkova u Pologu koja je trajala tri dana, do 9. svibnja”.

19. 5. 1991. Nedjelja – Duhovi. “U Hrvatskoj glasovanje za referendum. Glasovalo 94,35%”.

25. 6. 1991. Utorak – “U 18 sati i 55 minuta Sabor Hrvatske je svečano proglasio: Samostalnu i suverenu Hrvatsku. Zvona su zvonila na sve strane, sirene svirale. Sveopće veselje na sve strane. I kod nas je ovdje zvono zvonilo desetak minuta i pucalo se na sve strane”.

5. 8. 1991. Ponedjeljak – Započeto postavljanje odrine pred župnom kućom.

12. 8. 1991. Ponedjeljak – “Završeno postavljanje mozaika na crkvenom dvorištu i cijelo oprano vodom. Glavni majstor je bio Stanko Galić + Ljupka”.

25. 12. 1991. Srijeda – Božić. “Zbog rata je Božić proslavljen skromnije od prijašnjih godina. I ponoćka je manje posjećena. Crkvu je okolo čuvala straža. Nije bilo akademije”.

1992.

12. 4. 1992. Nedjelja – Cvjetnica. “Misa ujutro u župnom uredu u 7 sati. Prisutno dvadesetak osoba. Blagoslovili grančice. Malo prije podne oglašena zračna opasnost. Zrakoplovi djelovali”.

18. 4. 1992. Velika subota – “Svi dani su bez obreda. Svetu misu sam imao ujutro u 7 sati. Do podne je mirno”.

19. 4. 1992. Nedjelja – Uskrs. “U crkvi misa u 8 sati. Prisutno 50 do 60 čeljadi”.

7. 5. 1992. Četvrtak – “Izgorjela zgrada Biskupije u Mostaru. Svećenici se jedva spasili s Biskupom”.

8. 6. 1992. Ponedjeljak – “Hrvatska vojska ušla u Klepce, a dan kasnije u Prebilovce i Tasovčiće”.

11. 6. 1992. Četvrtak – “Hrvatska vojska oslobodila četničko uporište Orlovac, Brkanovo brdo, Hum, Vardu te ušla u Jasenicu i Rodoč.

Danas je imenovan novi hercegovački biskup koadjutor dr. Ratko Perić”.

14. 6. 1992. Nedjelja – “Presveto Trojstvo, titular ove župe. Svete mise u 7 i 10 sati. Nije održana nikakva posebna proslava u župi zbog rata niti kakvo pozivanje gosta. U crkvi bio samo domaći svijet. Navratilo se pet svećenika. Misu je imao domaći župnik”.

16. 6. 1992. Utorak – “Hrvatska vojska oslobodila Forticu i gotovo sav Mostar, te Južni i Sjeverni logor”.

25. 12. 1992. Petak – Božić. “Uz božićne blagdane bio je dobar odaziv vjernika na svetim misama. Niti na Božić, niti na Novu godinu pred crkvom nije bilo ni pjesme ni igre”.

1993.

28. 1. 1993. Četvrtak – “Ovih dana muslimani u Bosni počeli napadati Hrvate oko Gornjega Vakufa, Travnika i Busovače. Govori se o 44 mrtvih i 82 ranjenih Hrvata”.

27. 3. 1993. Subota – “Nastavio padati gusti snijeg”.

1. 8. 1993. Nedjelja – “U mostarskoj katedrali primopredaja i ustoličenje novoga biskupa Ordinarija dr. Ratka Perića”.

24. 9. 1993. Petak – Župnik don Pavao Filipović po prvi puta u povijesti ove župe i osnovne škole u Buhovu započeo održavati vjeronauk u školi od 1. do 4. razreda. Učenika je bilo 23.

9. 11. 1993. Utorak – “Danas je srušen Stari most u Mostaru”.

1994.

13. 2. 1994. Nedjelja – “Nedjelja poslije podne 13./14. veljače napadao iznenada snijeg do 30 cm”.

21. 8. 1994. Nedjelja – “Sveta krizma u župi, 12 djece. Djecu je krizmao naš novi biskup dr. Ratko Perić i ovo je njegov prvi nastup u ovoj župi. S današnjim datumom obilježili smo i 25. obljetnicu župe. Bilo je prisutno 18 svećenika uz mnoštvo naroda”.

10. 9. 1994. Subota – “Danas je u Hrvatsku stigao papa Ivan Pavao II. Vlada silno oduševljenje”.

11. 11. 1994. Petak – “Srbi jednom granatom pogodili zid između katedrale i župne kuće u Mostaru. Malo prije je završen vjeronauk za 6. razred. Desetero je djece ranjeno, od toga dvoje podleglo ranama. Malo prije vjeronauk im je imao don Tomislav Majić”.

23. 11. 1994. Srijeda – Završeno višednevno betoniranje parkirališta kod istočne crkvene kapije.

2. 12. 1994. Petak – Završeno proširenje odrine za kivi ispred župne kuće.

1995.

28. 3. 1995. Utorak – “Veliko zahlađenje, neobično u ovo doba godine. Kiša, vjetar i napadalo snijega do 5 cm. Poslije toga uslijedio je i mraz”.

31. 3. 1995. Petak – “Danas u Hrvatskoj prestaje dosadašnji mandat Unprofora”.

4. 8. 1995. Petak – “Hrvatska vojska počela oslobađati tzv. Krajinu”.

7. 8. 1995. Ponedjeljak – “Danas je gotovo završena akcija oslobođenja bivše Krajine koja je nazvana ‘Oluja’. Sva ta područja došla su u hrvatske ruke i pod suverenitet hrvatske države”.

26. 10. 1995. Četvrtak – Završeno parkiralište sa zapadne strane crkve.

25. 12. 1995. Ponedjeljak – Božić. “Ove godine na ponoćki, božićnim misama te božićnim danima osjetilo se manje naroda. Tome su razlozi sljedeći: mnogo kiše, jedni u vojsci, gripozno vrijeme, mnogo ih je zbog gripe bilo u krevetu, jedni se ulijenili, te jedan broj ljudi uopće nije došao iz svijeta”.

1996.

12. 2. 1996. Ponedjeljak – “Blagoslovljen kamen temeljac buduće crkve Kristova Uskrsnuća u Mostaru”.

14. 2. 1996. Srijeda – “Jak potres s epicentrom u Mostaru osjetio se i u Buhovu”.

2. 8. 1996. Petak – “Prva godišnjica stradanja branitelja Miroslava Bilinovca”.

13. 8. 1996. Utorak – “Malo poslije ponoći velika grmljavina, sijevanje svaki tren, te ogromna kiša koja je padala više sati. Na sve strane razne štete od velike vode. Napunila se gornja čatrnja i prelijevalo se u donju barem pola metra. Ostaje za pamćenje kao neviđena kiša”.

5. 9. 1996. Četvrtak – “Veliki potres u Dubrovačkom primorju: u Stonu i Slanom 6,5 stupnjeva. Učinjene velike štete na objektima, cestama i gospodarstvu”.

14. 9. 1996. Subota – “Prvi poslijeratni izbori u BiH po svim selima i gradovima. Kod Hrvata odaziv preko 95%”.

1997.

18. 1. 1997. Subota – “Ukopnici Škegrina groblja postavili tampon i pripremili tlo na putu do toga groblja za skoro betoniranje puta. Veći dio puta betoniran je 27. siječnja 1997., a ostatak 7. travnja iste godine. Ukupno su utrošena 22 miksera betona”.

28. 3. 1997. Veliki petak – “Na školi u Buhovu postavljena satelitska antena za poboljšanje telefonskih linija”.

13. 4. 1997. Nedjelja – “Papa Ivan Pavao II. došao u Sarajevo”.

1998.

23. 3. 1998. Ponedjeljak – Proradio razglas u crkvi.

2. 10. 1998. Petak – “Papa Ivan Pavao II. po drugi put došao u Hrvatsku. Sljedećega dana (3. listopada 1998.) u Mariji Bistrici proglasio je kardinala Alojzija Stepinca blaženim, a 4. listopada bio je u Splitu”.

25. 12. 1998. Petak – “Božić. Nije bilo polnoćke zbog nestanka električne energije, a nestalo je zbog prevelike potrošnje”.

1999.

2. 4. 1999. Veliki petak – Dovršen spomenik žrtvama Drugoga svjetskog rata (66) i Domovinskog rata (2) iz župe Buhovo poviše crkve uz glavnu cestu.

2. 7. 1999. Petak – Ožbukan zvonik kod župne crkve, a 23. srpnja iste godine obojan je žutom bojom.

8. 8. 1999. Nedjelja – “Velika proslava u župi Buhovo. Proslavljena 30. obljetnica župe i otkriven, blagoslovljen spomenik žrtvama Drugoga svjetskog i Domovinskog rata iz ove župe. Prethodila duhovna trodnevna obnova. Kroz tri dana u popodnevnim satima misa i propovijed. Prvoga dana pozvani su župljani na ispovijed. Prve večeri svetu je misu slavio don Zdravko Ivanković, župnik u Ledincu, druge večeri don Krešo Pandžić, župnik u Jarama, a treće večeri fra Ferdo Majić, župnik župe Rasno. U dvorištu crkve podignuto svečano oltarište na povišenu prostoru. Vojska (HVO) dovezla 600 plastičnih stolica i poredala ih u crkveno dvorište. Sve okićeno nacionalnim i papinim zastavama. Svečanu svetu misu u 11 sati predvodio je mjesni biskup dr. Ratko Perić. Prisutni su bili mnogi uglednici iz javnoga života Hrvatske i Herceg-Bosne. Pod misom je pjevao crkveni zbor ‘Fides’ iz župe Jare, njih 46, predvođeni svojim dirigentom don Željkom Majićem, biskupovim tajnikom. [Vidi prilog, propovijed biskupa Ratka Perića, Buhovo kroz trideset godina].

Nakon mise u procesiji se krenulo do Spomenika kojega je blagoslovio Biskup. Poslije toga uslijedili su govori raznih dužnosnika uz polaganje vijenaca i paljenje svijeća. Vojna limena glazba svirala je ‘Lijepa naša’, a zbor ‘Fides’ na kraju je otpjevao ‘Bože čuvaj Hrvatsku’. Zanos, oduševljenje, sjeta i suze međusobno se prožimahu.

Nakon svega uslijedio je domjenak u župnom dvorištu pripremljen za 600 osoba”.

20. 11. 1999. Subota – “Danas je konačno pokrivena župna kuća klasičnim krovom nakon 29 godina od izgradnje”.

10. 12. 1999. Petak – “Umro nam je nikad zaboravljeni Otac Domovine Hrvatske dr. Franjo Tuđman”.

2000.

3. 1. 2000. Ponedjeljak – “Izbori u Hrvatskoj za novi saziv Hrvatskoga državnog sabora”.

11. 1. 2000. Utorak – “U bolnici u Splitu preminuo biskup Pavao Žanić”.

25. 1. 2000. Utorak – “Osvanuo je još jučer snijeg preko 10 cm, a jutros vlada gotovo nezapamćena hladnoća, -10 stupnjeva u Buhovu, dok po Hrvatskoj ima mjesta do -27 stupnjeva. Sve je pod snijegom i zaleđeno”.

20. 8. 2000. Nedjelja – “Od 20. do 27. 8. 2000. na ovim prostorima, po Hrvatskoj i dijelovima svijeta harala je strašna vrućina do 40 stupnjeva pa i više. Nezapamćena suša”.

18. 11. 2000. Subota – “Neobično nevrijeme. Ogromne kiše su se izlile u noći od 1 do 4 sata, osobito od 2 do 3 sata. Ja takvo nešto ovdje ne pamtim. Zatrpani su bili propusti na crkvenom dvorištu tako da je cijelo dvorište bilo kao jezero. Velike količine zemlje od spomenika raznesene su na sve strane te nekoliko kolica zemlje bilo je i na crkvenom dvorištu”.

2001.

11. 4. 2001. Velika srijeda – “Zaseoci Škegre i Stojići postavili vanjsku rasvjetu za svoje potrebe. Zaista je to lijepo i atraktivno te poticaj cijelom selu. Postavili su 21 lampu”.

5. 7. 2001. Četvrtak – “Danas su vojnici dovezli s Polugrne pet kamiona mljevenog materijala za novo parkiralište sa zapadne strane crkve”.

25. 7. 2001. Srijeda – Postavljena nova željezna kapija sa zapadne strane crkvenoga dvorišta.

8. 9. 2001. Subota – “Mala Gospa. Pokušaj provale u župnu kuću. Nakon toga postavljene su rešetke na prozore i učvršćena vrata”.

2002.

27. 10. 2002. Nedjelja – Blagoslov sagrađena “Lovačkog doma”.

9. 11. 2002. Subota – Postavljeni stupovi za javnu rasvjetu oko crkve.

2003.

5. 2. 2003. Srijeda – “Jutros je u Buhovo osvanuo snijeg od desetak centimetara. Nadošao je s juga jer ga u Širokom Brijegu uopće nema. Preko dana ga je još napadalo 3 do 4 cm”.

5. 6. 2003. Četvrtak – “Papa Ivan Pavao II. došao u Hrvatsku i ostao do 9. lipnja. Posjetio Dubrovnik, Osijek i Đakovo, Rijeku i Zadar”.

13. 7. 2003. Nedjelja – “U Buhovu obilježena 100. godišnjica rođenja pok. fra Mirka Ćosića, slikara. Bio je prvi slikar umjetnik u zapadnom dijelu Hercegovine. Završio je umjetničku akademiju u Zagrebu 1935. godine”.

28. 8. 2003. Ponedjeljak – Otpočeli radovi na krovu crkve.

12. 9. 2003. Petak – Otpočeli radovi na fasadi crkve.

5. 11. 2003. Srijeda – Postavljen novi gromobran na crkvu.

30. 11. 2003. Nedjelja – “Župnik je po prvi puta uveo mise zornice u 6 sati izjutra kroz cijelo došašće na traženje župljana. Zornice su bile dosta dobro posjećene”.

2004.

24. 10. 2004. Nedjelja – Blagoslovljena dva križa, s istočne i zapadne strane prilaza u crkveno dvorište, a postavljeni su nekoliko dana prije.

3. 11. 2004. Srijeda – Obrane masline u crkvenom dvorištu. Odvezene na mljevenje u Topolo kod Neuma (96 kg). O tome don Pavo piše: “Dobili smo 12,5 litara ulja. Bili smo radosni jer smo proizveli prvo maslinovo ulje u povijesti Buhova. O tome je pisao i Večernjak od 12. 11. 2004., str. 9, te Kršni zavičaj od 2004. Hvala Bogu za ovaj posebni dar Božji koji me silno raduje i oduševljava. Pokušavam župljane na sve načine zainteresirati za ovu kulturu, da se posadi što više u selu jer je ovo podneblje Bogom dato za tu plemenitu biljku. Do ovoga trenutka je u Buhovu posađeno preko 250 komada maslina”.

9. 12. 2004. Četvrtak – Proradila javna rasvjeta oko crkve, ukupno 9 lampa.

2005.

24. 1. 2005. Ponedjeljak – “Osvanuo snijeg na sve strane i nastavio padati nekoliko puta u ovome tjednu. Napadalo ga preko 20 cm. Onda je jako zahladilo s burom i niskim temperaturama kao rijetko kada ispod -5, -6, -7. Bilo je dana kada se nije moglo nikuda”.

2. 4. 2005. Subota – “Umro papa Ivan Pavao II. Sprovod je bio 8. travnja”.

18. 4. 2005. Ponedjeljak – “Početak konklava u Vatikanu za izbor novoga pape”.

19. 4. 2005. Utorak – “Drugi dan konklava izabran je novi papa, Joseph Ratzinger, koji je uzeo ime Benedikt XVI.”

16. 10. 2005. Nedjelja – “Euharistijski kongres u župi Buhovo u 17 sati. Naroda je bila puna crkva. Vrijeme vedro i toplo. Svetu misu predvodio je župnik iz Ljutoga Doca fra Valentin Vukoja. Propovijedao je vrlo interesantno. Pjevanje su preuzeli također pjevači iz Ljutoga Doca, njih 35”.

2006.

8. 9. 2006. Petak – Mala Gospa. Župnik blagoslovio zavjetnu kapelicu na čast Majke Božje uz glavni put kod Stojića kuća.

25. 12. 2006. Ponedjeljak – “Božić. Na ponoćki bilo dobro svijeta, a osobito muškaraca. Na misi u 11 sati bilo izrazito puno svijeta, kao malo kada. Nakon pučke mise djeca folkloraši izvodili kola 20 minuta pred crkvom. Pridružili im se i stariji. Bio je velik broj svetih pričesti uz ove božićne blagdane”.

2007.

8. 6. 2007. Petak – Počelo bojanje unutrašnjosti crkve i bojanje klupa.

2008.

8. 2. 2008. Petak – Instaliran novi sat za automatsko zvonjenje zvona na zvoniku crkve.

24. 9. 2008. Srijeda – Postavljene nove svjetiljke u crkvi.

23. 10. 2008. Četvrtak – Branje maslina. Bilo 65 litara ulja.

2009.

18. 2. 2009. Srijeda – “Napadao snijeg od 15-ak cm”.

7. 11. 2009. Subota – Branje maslina. Ulja bilo 24 litre.

19. 12. 2009. Subota – “Napadao snijeg do 15 cm. Župna ispovijed. Manji odaziv zbog snijega”.

2010.

1. 3. 2010. Ponedjeljak – “Zima je bila duga. Pri kraju je bila osobito oštra i ostavila mnogo posljedica na voćkama”.

3. 4. 2010. Velika subota – “Sveto Trodnevlje izrazito dobro posjećeno uz mnogo pričesti”.

28. 10. 2010. Četvrtak – “Obran prvi dio maslina, a onda 5. studenoga drugi dio. Ukupno 750 kg od čega se dobilo 106 litara ulja”.

2011.

26. 3. 2011. Subota – “Danas je svečano uključena javna rasvjeta za cijelo Buhovo. Više godina se radilo na tome”.

31. 10. 2011. Ponedjeljak – Branje maslina. Ubrano 311 kg i dobiveno 42 litre ulja.

2012.

3. 2. 2012. Petak – “Sv. Blaž. Osvanuo snijeg više od 10 cm. Svaki dan sve više pada i snježni pokrivač je prešo 50 cm. Mise nije bilo ni na sv. Blaža, zatim 4. 2. pa ni u nedjelju 5. 2. 2012. nije bilo ni jedne mise što se ne pamti. Sve je okovano snijegom i ledom što slično ne pamte ni najstarija čeljad u Buhovu…

Buhovo je ostalo bez struje dva dana i jednu noć. Ovo je bila još veća nevolja. Još uvijek se ne prometuje Široki – Buhovo te prema Hamzićima. Već četvrti dan ne stiže kruh u Buhovo. Predugo se čekalo na strojeve da uklone snijeg s prometnica, tek jučer 6. 2. 2012. nešto su očistili jednu traku i do istočne kapije”.

21. 10. 2012. Nedjelja – Župnik priopćio narodu da su na vanjskom WC-u završeni svi radovi, nakon 6 godina od početka radova.

2013.

29. 6. 2013. Subota – “Sveti Petar i Pavao. Svećeničko ređenje u crkvi sv. Petra i Pavla u Mostaru. Zaređena su trojica franjevaca, od kojih je i fra Stanko Ćosić iz župe Buhovo. Zaredio ih je biskup dr. Ratko Perić. Nazočno je bilo mnogo svijeta i preko 50 svećenika”.

1. 7. 2013. Ponedjeljak – “Hrvatska primljena u Europsku uniju”.

3. 7. 2013. Srijeda – Uvedena klima u crkvu, četiri klime.

4. 7. 2013. Četvrtak – “Poslije podne sa sjevera brzo se naoblačilo i počelo grmjeti. Uslijedila je jaka grmljavina s kišom i krupom. U dva navrata zvonilo je zvono, ali ne stalno jer je nestalo struje”.

14. 7. 2013. Nedjelja – “U župi Buhovo Mlada misa člana Hercegovačke franjevačke provincije fra Stanka Ćosića, sina Ivana i Mile r. Cvitanović. Na mladoj misi mnoštvo svijeta s raznih strana. Na koru pjevao je veliki crkveni zbor sa Širokoga Brijega. Vladala je velika vrućina. Propovijedao je fra Nikica Devčić iz Zadra, član provincije sv. Jeronima u Dalmaciji. Ručak je bio u dvorani ‘Sunce’ na Širokom Brijegu”.

15. 7. 2013. Ponedjeljak – “Misa zahvalnica za fra Stankovu Mladu misu u 17 sati. Crkva gotovo puna naroda. Kratku propovijed održao je fra Petar Topić. Nakon mise bilo je čašćenje u mladomisnikovoj obiteljskoj kući”.

18. 7. 2013. Četvrtak – Postavljene nove kape na dimnjake, koji su temeljito pročišćeni nakon više godina.

13. 9. 2013. Petak – “Poslije podne oko 16 sati Buhovo zahvatila jaka kiša i velika krupa. Ovo je treća krupa ovoga ljeta, 4. i 8. srpnja, te ova današnja”.

21. 9. 2013. Subota – “Uklonjeni zidovi stare kapelice u groblju Vignjina”.

13. 11. 2013. Srijeda – Postavljen optički telefonski kabel do župne kuće.

2014.

27. 7. 2014. Nedjelja – Održano snimanje emisije “Kamena kuća dide moga”.

30. 7. 2014. Srijeda – “U popodnevnim satima neobično jaka kiša zahvatila je Buhovo i sela okolo. Poplavile su pojedine kuće, trgovine, lomilo stabla i mnoga je šteta nanesena. Teško je gledati ljude kako plaču jer im je sve uništilo. U nekoliko sati negdje je palo i preko 300 litara na m2. Kod crkve prelijevaju se obje čatrnje. Nikad ovoliko kiše u ovo doba godine”.

27. 10. 2014. Ponedjeljak – Branje kivija i šipaka. Kivija je bilo 300 kg.

28. 12. 2014. Nedjelja – “Sveta Obitelj i Nevina dječica. Osvanuo snijeg visok oko 30 cm. Rana misa zbog snijega nije održana, a na pučku došlo tek 21 čeljade. Misa kratka bez propovijedi. Snijeg se ne otapa, sve zamrznuto, okrenula jaka i olujna bura. Pod teretom snijega mnoga stabla oštećena”.

2015.

2. 4. 2015. Veliki četvrtak – Misa Večere Gospodnje u 18 sati.

3. 4. 2015. Veliki petak – Obredi u 17 sati.

4. 4. 2015. Velika subota – Obredi (sveta misa) u 20 sati. Mnogi donijeli hranu na blagoslov.

21. 5. 2015. Četvrtak – Uvedena voda u sakristiju.

27. 7. 2015. Ponedjeljak – “Tvrtka ‘Bimal’ postavila nove otvore na župnoj kući: 8 prozora i dvoja vrata. Karakteristike: aluplast 5 komora i 3 stakla te ugrađena komarica”.

11. 8. 2015. Utorak – Iz župne crkve u Jarama preuzete postaje križnoga puta koje su oni skinuli, očekujući nove za obnovljenu crkvu.

25. 12. 2015. Petak – Božić. “Naroda bilo mnogo. Svi se pričestili. Pjevanje na visini. Nekoliko mlađih ljudi nakon mise pred crkvom organizirali čašćenje naroda s dva stola po prvi puta takvo nešto”.

2016.

15. 3. 2016. Utorak – Početak gradnje višenamjenske dvorane na mjestu prijašnje “garaže” uz istočnu stranu župne kuće.

19. 4. 2016. Utorak – Radovi na višenamjenskoj dvorani išli su veoma brzo tako da je tvrtka “Bimal” na dvoranu postavila prozore i vrata već ovoga dana. Materijal je isti kao i na kući.

22. 4. 2016. Petak – Probijena vrata iz kuhinje u višenamjensku dvoranu. Vrata su postavljena 25. travnja 2016.

13. 7. 2016. Srijeda – “U 8 sati i 16 minuta osjetio se veoma jak potres u Buhovu kao grom iz vedra neba. Javljeno je da je epicentar bio blizu Vitine i jačine 3,5 stupnjeva po Richteru”.

17. 7. 2016. Nedjelja – Proslava 50. godišnjice misništva župnika don Pave Filipovića. Don Pavo piše: “Mnogo je bilo naroda na svetoj misi. U koncelebraciji je bilo 12 svećenika. Pjevao je župni crkveni zbor iz Čapljine. Propovijedao je moj bratić don Dragan Filipović. Puna crkva naroda i stotine vani. Ručak je bio pripremljen za 320 osoba”.

23. 8. 2016. Utorak – Započeta izgradnja buduće “drvare”, prostorije za drva. Radovi su završeni 31. kolovoza 2016.

29. 8. 2016. Ponedjeljak – Završeni su radovi na višenamjenskoj dvorani.

24. 10. 2016. Ponedjeljak – Branje maslina. Ubrano ukupno 1650 kg, a proizvedeno 210 litara ulja. Svi se čudili obilnu urodu.

21. 11. 2016. Ponedjeljak – Postavljen kip čudotvorne Gospe ispod velikoga raspela s istočne strane prilaza crkvi.

2017.

14. 2. 2017. Utorak – U kapelici u Bilinovčevu groblju postavljen je kameni oltar sa slikom Milosrdnog Isusa na pročelju.

15. 3. 2017. Srijeda – “Rezidba maslina. Suhi je led ove zime mnogo naštetio nekim maslinama pa je bilo mnogo suhih grana i opadanja lišća”.

20. 3. 2017. Ponedjeljak – Crkva na kamenu darovala don Pavi “gotovo novi kompjuter”.

1. 4. 2017. Subota – U višenamjensku dvoranu postavljena tri nova stola.

11. 8. 2017. Petak – “U Hercegovini i šire vladaju gotovo nezapamćene vrućine i do 42o“.

14. 8. 2017. Ponedjeljak – Župnik don Pavo obilježio 80. rođendan. Rođen 14. kolovoza 1937. u Krehinu Gracu.

28. 8. 2017. Ponedjeljak – “U jutarnjim satima bilo je nekoliko potresa (4o) s epicentrom negdje oko Čitluka”.

1. 11. 2017. Srijeda – Svi Sveti. U novoj župnoj dvorani predstavljena knjiga Ante Ivankovića, Prezimena zapadnohercegovačke župe Buhovo.

2018.

19. 2. 2018. Ponedjeljak – Iznesena iz kuće brojila električne energije i postavljena u zid župne kuće sa sjeverne strane.

21. 3. 2018. Srijeda – “Prvi dan proljeća popraćen snijegom. Temperatura ispod nule, snijeg na sve strane”.

8. 5. 2018. Utorak – “Rane trešnje počele zrjeti prije 8 dana i sada ih ima napretek”.

4. 7. 2018. Srijeda – Postavljena metalna ograda na stubište koje vodi na tavan kuće.

19. 9. 2018. Srijeda – Postavljen novi asfalt od stare trgovine do mjesne škole.

20. 9. 2018. Četvrtak – Asfaltirana cesta od zapadne crkvene kapije do Jurića kuća.

25. 12. 2018. Utorak – Božić. “Polnoćka veoma dobro posjećena. Mnoštvo naroda. Pjevanje na visini. Danja misa u 11 sati, puna crkva naroda. Mnogo pričesti. Pred crkvom nakon mise čašćenje svima. U večernjim satima skup naroda po prvi put na Božić na igralištu. Postavljen šator, stolovi i klupe”.

2019.

16. 1. 2019. Srijeda – “U noći pao prvi snijeg oko 15 cm i više. Odmah pomutnja u prometu. Veoma niske temperature”.

14. 5. 2019. Utorak – “Posljednjih 15 dana vrijeme vrlo loše. Mnogo kiše, malo sunca, zahladilo, mora se ložiti vatra, a drva kraju. Hladno kao nikada u ovo doba godine”.

11. 6. 2019. Utorak – Očišćene klime u crkvi nakon gotovo 7 godina od ugradnje.

22. 7. 2019. Srijeda – Postavljene plastične cijevi za vodovod do šahta uz garažu u župnom dvorištu.

26. 9. 2019. Četvrtak – Postavljen vodomjer u šaht kod garaže.

13. 10. 2019. Nedjelja – “Župa Buhovo proslavila 50. godišnjicu postojanja. Tom je prigodom proradio i vodovod u ovome mjestu. Za prigodu velikoga župnoga jubileja upriličena je trodnevnica. Prve večeri svetu je misu predvodio don Tomislav Majić, prvi župnik ove župe. Osvrnuo se na povijest župe. Koncelebriralo je nekoliko svećenika, a naroda je bila puna crkva. Prije mise prigoda za ispovijed. Druge večeri trodnevnice misu je predvodio fra Stanko Ćosić, iz franjevačkoga samostana u Mostaru. Treće večeri trodnevnice svetu je misu predvodio fra Stipe Biško, župnik sa Širokoga Brijega. Pjevao je župni zbor sa Širokoga Brijega. Bilo je to neviđeno, nezapamćeno pjevanje i slavlje u buhovskoj crkvi. Svake večeri nakon svetih misa bio je domjenak u novoj župnoj dvorani. Na sam dan proslave svečana sveta misa bila je u 11 sati, a predvoditelj je bio mjesni biskup dr. Ratko Perić. Pjevao je domaći zbor kojim je ravnao generalni vikar don Željko Majić. Puna crkva i puno dvorište naroda. Buhovo to ne pamti. Nakon mise svi su se uputili pješice do spomenika poginulima u ratovima i pomolili se za pokoj njihovih duša te im odali počast i zahvalnost za žrtvu koju su podnijeli. Na igralištu je priređena svečana proslava s ručkom, a bilo je oko 600 duša. Za vrijeme jedne stanke uz ručak svečano je pušten vodovod. Oduševljenju nije bilo kraja, a vodu su simbolično pustili učenici osnovne škole u Buhovu”.

Buhovo kroz trideset godina
(1969.-1999.)

Vjekovna je težnja čovjekova živjeti u zdravoj slobodi i biti svoj na svome. Samo u takvim ljudskim okruženjima on se u pravom svjetlu pokazuje i ostvaruje. Crkva toj želji izraženoj u pojedincu ili skupini izlazi u susret.

Župa Buhovo jedna je od mlađih i najmanjih župa u Mostarsko-duvanjskoj biskupiji. Do svoga osnutka, 1969. godine, bila je dio župe Rasno. Bez puta, bez prijevoznih sredstava, oko 7 kilometara udaljeno župno središte pojedinim vjernicima bilo je predaleko. Stoga, moglo se očekivati da vjernici ovoga malog hercegovačkog mjesta zamole mjesnoga biskupa Petra Čulu i zatraže svećenika s kojim će župni stan podignuti i pastoralnu djelatnost na vlastitu prostoru razviti.

Poznato je kako su teški i trnoviti putovi do samostalnosti, a pogotovo u ovoj našoj krševitoj i dračevitoj Hercegovini. No, ustrajni i oni koji znaju što žele te svoje želje znaju i obrazložiti, svomu cilju stižu. Mještanima sela Buhova nije nedostajalo drače, trnja i kamenih šiljaka. Ali danas u sjeni župne crkve na popločanu trgu, na vrućem asfaltu, u hladovini borova, lipa i kivija, pred špiljom Gospe Lurdske i spomenika ratnim žrtvama o tome se previše ne razmišlja nego radosno i ponosno priča kako je nekada bilo. A bilo je otprilike ovako:

Osnutak župe i gradnja pastoralnoga centra. Duže vremena vjernici sela Buhova osjećali su potrebu za samostalnom župom zbog velike udaljenosti od matične župe Rasno. Slijedile su molbe na Biskupski ordinarijat Mostar. Konačno, uvidjevši sve potrebe i razmotrivši brojne razloge ovoga puka, Biskupski ordinarijat udovoljava potrebama vjernika te dekretom, broj 980/69., od 21. kolovoza 1969., proglašava osnutak nove župe na naslov Presvetoga Trojstva u Buhovu. Prvi župnik, don Tomislav Majić, u pratnji tajnika biskupije dr. don Marka Perića, širokobriješkog gvardijana fra Bosiljka Vukojevića i drugih svećenika, dolazi u tek osnovanu župu 30. kolovoza iste godine. Nema crkve, nema stana, jedino seosko groblje i u njemu trošna kapelica. U takvim prilikama novi se župnik nastanjuje u obiteljskoj kući Ante Ravića, gdje ostaje ravnu godinu dana. Naime, bilo je potrebno samo godinu dana da u Buhovu opet bude crkveno slavlje. Izgrađena je župna kuća koju je 30. kolovoza 1970. blagoslovio ondašnji ordinarij blagopokojni biskup Petar Čule.

Ne staje se na tome. Kad je župnik ušao u župnu kuću, dao se na gradnju župne crkve kako se vjernici ne bi više okupljali na liturgijska slavlja samo na grobljima. Obavivši sve pripremne radnje, opet bijaše svečano okupljanje u Buhovu, 6. lipnja 1971. Biskup Čule blagoslivlje temelje nove crkve. Vrijedne vjerničke ruke nisu izmorene na gradnji župne kuće. Trebalo je samo nešto više od godine dana da buhovska župa ponovo ugosti biskupa. Razlog: blagoslov crkve. Bijaše to 30. kolovoza 1972. Crkvi je kumovao Marko Bilinovac-Grgičić. Dakle, 30. kolovoza 1969. u župu došao župnik. Istog dana dogodine, 1970., blagoslovljen župni stan, istoga dana dogodine pojavio se župni pastoralni centar (crkva, vjeronaučna dvorana, kuća), kako to danas zovemo, sve na hercegovačkom buhovskom kamenjaru izniklo.

Dakako sve to bijaše u onoj najnužnijoj mjeri. A kada se ima ono najnužnije, valja poći dalje. Crkvu ukrasiti zvonikom. Da bi se došlo do projektiranih 20 metara, bila su potrebna tri mjeseca 1973. Ni sam biskup Čule, koji se nije razmetao pohvalama, nije mogao odoljeti a da u Kronici biskupije, pod 19. kolovoza 1973., str. 159, ne napiše: “Župnik don Tomislav Majić napravio je u 4 godine, otkako postoji župa, prava čudesa. Sa svojim vjernicima, kojih ima circa 700, napravio je lijepu kuću s velikom čatrnjom i crkvu. Ove godine ozidao je zvonik. Sam je na zvoniku fizički radio više nego ijedan drugi župljanin. Zbog nedostatka novca nije mogao staviti na zvonik ni križ, ni gromobran. Za križ traži majstor 400.000 starih dinara. Rekao sam župniku, da odmah naruči križ i da će novac za križ dobiti u biskupiji!”

Krš je u Buhovu žestok a ljetne kiše rijetke. Valja u zimskim danima skupiti vode da se do novih obilnijih kiša izdrži. Stoga ne jednu nego dvije čatrnje potrebno je izgraditi. Valja i podzide i okućnicu dotjerivati, ali ni s uređenjem ponutrice crkve ne smije se stati. U ljeto 1984. stari drveni oltar zamijenio je masivni mramorni, a dvorište je ukrasila špilja Gospe Lurdske. Dakako, ponovo je tu biskup, sada ordinarij Pavao Žanić, da radost sa župljanima podijeli i djelo ruku njihovih i njihova župnika blagoslovi.

Kako Katolička Crkva od samoga početka ne poznaje vlasništva u Crkvi a od drevnih vremena niti “vjenčanih” svojih svećenika, pa ni za župu, valja se pozivima Crkve u svakom trenutku odazvati. Stoga, koliko god truda i znoja, pa sigurno i onoga krvavoga, prvi župnik u sve to ugradio (jedne zgode reče pred prijateljima da je za ravnanje krševita terena potrošio oko 2.500 kg eksploziva), valjalo je nakon 16 godina prihvatiti poziv Crkve i prijeći u drugu župu te uredno crkveno i bratski novom župniku sve predati. Tako 31. siječnja 1985. odlazi don Tomislav Majić, a dolazi don Pavao Filipović. Ondje gdje je don Toma stao, don Pavo je nastavio. Sve započeto valja i dovršavati, ono što je zub vremena istrošio obnavljati, novom vremenu sve pomalo prilagođavati; počev od crkve, preko župnoga stana do dvorišta i okoliša. Navodimo uređenje parkinga s istočne i zapadne strane, uređenje župnoga stana, gradnja podzida, oplemenjivanje sadnicama, postavljanje u crkvi razglasa do konačna uređenja zvonika. Narod željan biti svoj na svome, ne žali truda i znoja, pa ni kuna ako ih samo ima. Uza sve ovo podignuto u ogradnim zidovima, s vremenom i samo mjesto poprima drugačiji i za život prihvatljiviji izgled. Povezuje se asfaltnom cestom s općinskim središtem Širokim Brijegom, a nešto kasnije i s Brotnjom. U selo dolazi i telefon. Oko nove ceste niču i nove kuće. No, nažalost svakobojna “kuga”, koja vlada cijelom Hercegovinom, ne mimoilazi ni ovo malo mjesto. Mlađi svijet na djedovskim ognjištima ne vidi prosperiteta; mahom polazi, kako se to u Hercegovini uvijek govorilo, “trbuhom za kruhom”. Nekadašnja poslovica: “Hercegovina sve naseli, a samu sebe ne raseli”, kao da više ne stoji. No, radosti nas činjenica da se ovaj negativni trend pomalo zaustavlja. Pokazatelj je tomu i novogradnja koja je primjetna; 26 novih kuća, što zatemeljanih, što dobro u gradnji odmaklih. No, ostaje činjenica da je župa s osnivačkih 830 duša u 128 domaćinstava sišla na 410 vjernika u 110 obitelji.

Duhovna slika. Bilo bi nepotpuno zadržati se samo na vanjskome, koliko god bila “prava čudesa”. Jer Crkva nije samo građevina i ljudska ustanova, nego isto tako živa vjernička zajednica u Kristovoj kalvarijskoj žrtvi rođena i njegovim uskrsnućem potvrđena. U svijetu je prepoznatljiva po svome evanđeoskom nauku, sakramentima, zakonu… Tko bi mogao pobilježiti sve kateheze, propovijedi, prigodne i utješne riječi u ovih trideset godina izrečene. Tko bi pobrojio sve Mise za pokojne i na naručenu nakanu izgovorene ili ispovijedi saslušane. No, nešto se ipak broji i u župne knjige – matice unosi. Tako listajući župne knjige doznajemo da je u župi kršteno 250 djece, vjenčano 130 parova, krizmano 317 mladih i na vječni počinak otpraćeno 192 umrlih.

Župa je Crkvi i narodu dala dvojicu svećenika franjevaca: fra Stojana Ravića TOR i fra Petra Topića OFM [za svećenika je 2013. zaređen i fra Stanko Ćosić OFM]. Na oltar Domovine položila 68 cvjetova (66 u Drugom svjetskom ratu i 2 u Domovinskom). Danas njima u čast podiže i blagoslivlje spomenik.
Neka je blagoslovljen Bog, Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji nam sve to podari.
Neka su blagoslovljene pameti i ruke koje Duh Sveti opremi da nam sve to izgrade.
Neka je vječna slava Presvetomu Trojstvu koje se ovdje na najsvečaniji način slavi.
Neka živi ovaj Božji narod zajedno sa svojim misnicima i
neka sretno hodočasti u Treće tisućljeće i u nove uspjehe!
Propovijed izgovorena u Buhovu, nedjelja, 8. kolovoza 1999.

† Ratko Perić, biskup

Župna kronika koju je vodio
prof. dr. don Božo Goluža
župnik 2022. –

2022.

1. 9. 2022. Četvrtak – Od dotadašnjega upravitelja župe don Damira Pažina preuzeo sam župu Buhovo.