Župnici

Don Tomislav Majić, župnik

Don Tomislav Majić rođen je 19. ožujka 1937. u Drinovcima. Njegovi roditelji, Josip i Kata r. Alerić, imali su desetoro djece, a Tomislav je peto dijete po redu. Osnovnu školu pohađao je u Drinovcima (1944.-1948.). Nižu gimnaziju, kako se tada govorilo, odnosno od petoga do osmoga razreda, u Ljubuškom (1948.-1949.), Sovićima (1949.-1952.) i u Zagrebu (1952.-1953.). Klasičnu gimnaziju završio je u Nadbiskupskom sjemeništu u Zagrebu (1953.-1957.). Dvogodišnju vojnu obvezu služio je u Podgorici i Vučitrnu (1957.-1959.). Nakon toga pohađao je filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu (1959.-1965.). Za đakona Mostarsko-duvanjske biskupije zaređen je u Zagrebu u proljeće 1964. godine, a za svećenika, nakon završene pete godine studija, zaredio ga je biskup dr. Petar Čule 29. lipnja 1964. u Grabovici, općina Tomislavgrad. Nakon što je diplomirao 1965. godine, biskup Čule ga je poslao za privremenog upravitelja župe Prisoje (lipanj-kolovoz 1965.). Potom je 20. kolovoza 1965. imenovan župnim vikarom u Studencima gdje je ostao do 5. svibnja 1968. Već sutradan, kao župnik, preuzeo je župu Trebinja gdje je ostao godinu i pol dana (1968.-1969.). Zatim je imenovan prvim župnikom u novoj župi Buhovo (1969.-1985.), gdje je sagradio župnu kuću i crkvu, pa na istu službu u Jarama (1985.-1993.), te mostarskoj katedralnoj župi (1993.-1998.). U katedralnom pastoralnom središtu u Mostaru, u ratno i poratno vrijeme, organizirao je posebnu skrb, ne samo za svoje župljane nego i za mnoge prognanike i izbjeglice koji su dolazili tražiti pomoć i utočište. Nakon toga biskup dr. Ratko Perić imenovao ga je 1998. godine župnikom u Grljevićima, gdje ostaje do umirovljenja 2019. godine. U ovoj je župi sagradio novu župnu kuću. Danas živi u Svećeničkom domu u Mostaru.

Don Tomislav Majić u nekoliko je zbornika objavio više studija o svećenicima iz Hercegovine i ratnim događajima u Mostaru. Posebno ističemo njegov članak “Don Jerko Nuić (1915.-1945.)” koji je objavio u: Božo Goluža (prir.), Svjedoci vjere i rodoljublja, Zbornik radova o stradalim biskupijskim svećenicima u Hercegovini, Mostar, 2005.

Don Pavao Filipović, župnik

Don Pavao Filipović rođen je u Krehinu Gracu 14. kolovoza 1937. od oca Stjepana i majke Mande r. Lovrić. Pučku školu pohađao je od 1946. do 1954. u Čitluku. Srednju školu pohađao je u Zadru i Dubrovniku, gdje je i maturirao 1961. godine. Teološki studij pohađao je u Zadru i Zagrebu od 1961. do 1967. godine.

U Zagrebu ga je 1966. godine za đakona zaredio zagrebački nadbiskup dr. Franjo Šeper, a za svećenika zaredio ga je dr. Petar Čule u Kruševu kod Mostara 29. lipnja 1966. Službu kapelana obnašao je u Viru 1967.-1968. Od 8. siječnja 1968. do 12. svibnja iste godine, uz liječenje, pastoralno djeluje u Trebinju. U župi Grljevići župničku službu obavljao je od 1968. do 1982., u župi Hutovo od 1982. do 1983. Kapelansku službu obnašao je u župi Šipovača-Vojnići od 1983. do 1985. te župničku službu u župi Buhovo od 1985. do umirovljenja 2020. godine. Danas živi u Svećeničkom domu u Mostaru.

Don Damir Pažin, župni upravitelj

Don Damir Pažin rođen je 28. studenoga 1987. u Mostaru, od oca Marijana i majke Ivane r. Raguž, iz Stoca. Osnovnu školu završio je u Stocu 2003. godine, a klasičnu gimnaziju i sjemenište u Splitu 2007. godine kao kandidat Trebinjsko-mrkanske biskupije. Filozofiju je završio u Sarajevu, a teologiju pohađao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i diplomirao je 7. srpnja 2014., s temom “Vjernik pred otajstvom Euharistije” na Filozofsko-teološkom studiju Družbe Isusove u Zagrebu. Bio je na pastoralnom praktikumu u župi i svetištu Srca Isusova u Studencima, od listopada 2013. do veljače 2014. i nakon diplomiranja, ljetnoga odmora i šestodnevnih duhovnih vježbi od 1. do 6. rujna u Potocima nastavio je svoje djelovanje u župi sv. Jure, u Viru. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 2015., a Mladu je Misu proslavio u Stocu, 4. srpnja 2015. Nakon Mlade Mise dvije je godine djelovao u župi Presvetog Trojstva Blagaj-Buna (2015.-2017.), a onda tri godine u župi Svetoga Ivana apostola i evanđelista u Mostaru (2017.-2020.). Nakon toga 2020. godine imenovan je župnim upraviteljem u župi Presvetoga Trojstva u Buhovu, gdje ostaje do 2022. Te je godine premješten u župu Svetoga Tome apostola u Mostaru, gdje i danas djeluje.