Pobožnosti

U župi se slavi sveta misa svakoga radnog dana u 7 sati, a nedjeljom u 7 i u 10 sati.

Svakoga slobodnog prvog četvrtka u mjesecu sveta je misa u 18 sati, a pola sata prije imamo Euharistijsko klanjanje.

U listopadu imamo pobožnost Blaženoj Djevici Mariji pola sata prije svete mise koja je u 18 sati. Na ovu pobožnost posebno rado dolaze djeca i predmole krunicu i Gospine litanije.

U korizmi petkom u 17,30 imamo pobožnost križnoga puta, a nakon toga u 18 sati slavimo svetu misu. Na ovu pobožnost redovito dođe 70-ak osoba, što je gotovo jedna trećina svih župljana.