Brak su sklopili

2023.
– Mario Grle (Ljuti Dolac) i Josipa Sesar (Buhovo). Vjenčali su se 16. rujna 2023. u župi Buhovo.
– Tomislav Karačić (Crnač) i Marija Topić (Buhovo). Vjenčali su se 2. rujna 2023. u župi Buhovo.
– Stipe Planinić (Humac) i Ankica Sabljić (Buhovo). Vjenčali su se 31. kolovoza 2023. u župi Buhovo.
– Vlado Knezović (Rasno-Dužice) i Dajana Ćosić (Buhovo). Vjenčali su se 22. srpnja 2023. u župi Buhovo.
– Josip Bošnjak (Široki Brijeg) i Ana Topić (Buhovo). Vjenčali su se 15. srpnja 2023. u župi Buhovo.
– Petar Stojić (Buhovo) i Marija Pavković (Široki Brijeg). Vjenčali su se 27. svibnja 2023. u župi Široki Brijeg.
– Jurica Ćosić (Buhovo) i Ana Zelenika (Jare). Vjenčali su se 20. svibnja 2023 u župi Jare.