Misne nakane

7 sati: Subota, 1. lipnja 2024.
-.
7 sati: NEDJELJA, 2. lipnja 2024.
-.
9 sati: Sveta misa za puk.
7 sati: Ponedjeljak, 3. lipnja 2024.
-.
7 sati: Utorak, 4. lipnja 2024.
-.
7 sati: Srijeda, 5. lipnja 2024.
-.
7 sati: Četvrtak, 6. lipnja 2024.
Ante Bilinovac za + Anicu Sabljić.
18 sati: Petak, 7. lipnja 2024.
Srce Isusovo
-.
7 sati: Subota, 8. lipnja 2024.
-.
U 11 sati krštenje: David Stojić
7 sati: NEDJELJA, 9. lipnja 2024.
Vinko Topić za + brata Ivana.
9 sati: Sveta misa za puk.
7 sati: Ponedjeljak, 10. lipnja 2024.
-.
7 sati: Utorak, 11. lipnja 2024.
-.
7 sati: Srijeda, 12. lipnja 2024.
-.
7 sati: Četvrtak, 13. lipnja 2024.
-.
7 sati: Petak, 14. lipnja 2024.
-.
7 sati: Subota, 15. lipnja 2024.
-.
7 sati: NEDJELJA, 16. lipnja 2024.
-.
9 sati: Sveta misa za puk.
7 sati: Ponedjeljak, 17. lipnja 2024.
-.
7 sati: Utorak, 18. lipnja 2024.
-.
7 sati: Srijeda, 19. lipnja 2024.
-.
7 sati: Četvrtak, 20. lipnja 2024.
-.
7 sati: Petak, 21. lipnja 2024.
-.
7 sati: Subota, 22. lipnja 2024.
-.
7 sati: NEDJELJA, 23. lipnja 2024.
Ivan Škegro za + roditelje Martina i Dragicu (godišnjica).
9 sati: Sveta misa za puk.
18 sati: Ponedjeljak, 24. lipnja 2024.
Rođenje Ivana Krstitelja
-.
7 sati: Utorak, 25. lipnja 2024.
Ivan Cvitanović za + oca Jozu (godišnjica).
7 sati: Srijeda, 26. lipnja 2024.
-.
7 sati: Četvrtak, 27. lipnja 2024.
Milan Škegro s djecom za + suprugu Draganu.
7 sati: Petak, 28. lipnja 2024.
-.
18 sati: Subota, 29. lipnja 2024.
Sveti Petar i Pavao
Jakov Galić za + tetku Milu.
7 sati: NEDJELJA, 30. lipnja 2024.
Ivan Cvitanović za + majku Ružu (godišnjica).
9 sati: Sveta misa za puk.