Prvo predavanje za odrasle

U župi Buhovo 18. studenoga 2022. mjesni župnik prof. dr. don Božo Goluža održao je prvo predavanje za odrasle. Bilo je 20-ak nazočnih mladih ljudi između 18 i 40 godina. Tema predavanja bila je Struktura kršćanstva – nekad i danas. Najprije je bilo riječi o kršćanskim zajednicama iz prvih stoljeća kada je Crkva bila podijeljena na pet velikih patrijarhata: Rimski, Carigradski, Antiohijski, Jeruzalemski i Aleksandrijski. Bilo je govora o razvoju raznih crkvenih tradicija, što je Crkvi donosilo duhovno bogatstvo, ali su se mjesne Crkve postupno međusobno udaljavale te su tijekom vremena uslijedili i crkveni raskoli. Tako su sve crkvene zajednice na Istoku postale samostalne (autokefalne), najčešće vezane uz državno ustrojstvo.

Uz ovu temu bilo je nužno spomenuti i pitanje kalendara jer je ono također odigralo veliku ulogu u udaljavanju raznih crkvenih zajednica. Kalendar koji je dao izraditi Julije Cezar 46. godine nije bio ispravan pa je papa Grgur XIII. 1582. godine dao izraditi reformirani (ispravni) kalendar. Međutim, mnoge Crkve na Istoku nisu prihvatile ovu reformu kalendara, tako da je to pitanje i danas kamen spoticanja, iako kalendar sam po sebi nije nikakva problematika teološke naravi.

Na kraju je bilo govora i o današnjoj strukturi kršćanstva, napose na Zapadu. Protestantski raskol iz 1517. godine podijelio je zapadno kršćanstvo na dva dijela. Onda je nakon Prvoga vatikanskoga koncila (1869.-1870.) došlo do novoga raskola, a ta se nova crkvena zajednica prozvala starokatolicima.

S druge strane na Istoku postoje i katolici istočnoga obreda (grkokatolici) koji su u punom zajedništvu s Katoličkom Crkvom.

Sve su ove teme izazvale mnoga praktična pitanja pa se nakon predavanja razvila živa diskusija.