Prvo predavanje za odrasle

U župi Buhovo 18. studenoga 2022. mjesni župnik prof. dr. don Božo Goluža održao je prvo predavanje za odrasle. Bilo je 20-ak nazočnih mladih ljudi između 18 i 40 godina. Tema predavanja bila je Struktura kršćanstva – nekad i danas. Najprije je bilo riječi o kršćanskim zajednicama iz prvih stoljeća kada je Crkva bila podijeljena … [VIŠE…]

Klanjanje i sveta Misa za mir

Udruženi s čitavom Crkvom u Europi, nekolicina župljana župe Buhovo molila je 14. rujna 2022. za mir u Ukrajini i Europi. Klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu započelo je u 17,30 a nakon toga bila je sveta Misa u 18 sati. Neka molitva upućena iz srdaca ovih vjernika bude makar kamenčić u mozaiku mira na našemu kontinentu.