Svete mise na grobljima

Sveta misa na Svi Svete bit će na grublju Vigina u 10 sati, a na Škegrinu groblju u 15 sati. Na Dušni dan sveta misa u Bilinovčevu groblju u 15 sati.