Početak korizme

Starozavjetni su ljudi u znak pokore često razdirali svoje haljine. Prorok ih opominje da to ne treba činiti, nego da trebaju svoje srce očistiti kako bi se u njemu nastanio Bog. Izvanjski nam znakovi mogu pomoći u raspoloživosti srca za pokoru, molitvu i djela ljubavi. I ovako okićen oltar u duhu korizmena vremena pomaže nam da svoje osjećaje usmjerimo prema križu Gospodina našega Isusa Krista, a plod toga našega gledanja upravo bi trebali biti: pokora, molitva i djela ljubavi. Iskoristimo ovo sveto privilegirano korizmeno vrijeme za obraćenje svoga srca i približavanje našemu Gospodinu. Na licu Sluge Patnika otkrijmo Boga koji se utjelovio i donio nam spasenje. Prihvatimo tu njegovu ruku i surađujmo s njime na osobnu spasenju i na spasenju cijeloga svijeta.