Pogled na župnu crkvu

Crkveno je dvorište sa svih strana ukusno uređeno i oplemenjeno različitim raslinjem, napose stablima maslina.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.